Regulamin

Właścicielem schroniska „Chałupa Chemików” jest Stowarzyszenie „Chałupa Chemików”.

 1. Na terenie Chałupy należy stosować się do wszelkich porządkowych poleceń Obsługi. Niestosowanie się do zaleceń Obsługi może skutkować usunięciem ze schroniska.
 2. Osoby przebywające na terenie schroniska maja prawo do swobodnego korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku tj. kuchni, łazienki, ubikacji saloonu (jadalni) i Geriatronu* oraz z terenu wokół budynków schroniska z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 1.
 3. Cisza nocna obowiązuje od godz. 0:00 do 7:00.
 4. Bez zgody Zarządu Stowarzyszenia „Chałupa Chemików” zabronione jest organizowanie w Chałupie imprez plenerowych, koncertów i imprez okolicznościowych typu wesela, wieczory panieńskie, wieczory kawalerskie, urodziny itp.
 5. Na terenie budynków schroniska, oprócz werandy, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia, używania e-papierosów i podobnych urządzeń. Osoby niestosujące się do tego zakazu zostaną usunięte ze schroniska natychmiastowo, bez względu na pogodę, porę dnia i roku.
 6. Palenie ognisk jest dozwolone za zgodą Obsługi we wskazanym przez Obsługę miejscu.
 7. Obsługa może odmówić pobytu w schronisku osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających.
 8. Spożywanie alkoholu na terenie schroniska jest dopuszczalne wyłącznie za wiedzą i zgodą Obsługi, w miejscu przez Obsługę wskazanym.
 9. Używanie radia, telewizora, odtwarzaczy muzyki itp. urządzeń jest, na terenie schroniska, zabronione. Wyjątkiem są imprezy organizowane za zgodą Zarządu Stowarzyszenia „Chałupa Chemików”
 10. Osoby przebywające na terenie schroniska są zobowiązane do pozostawienia po sobie porządku, w szczególności do wysprzątania zajmowanego przez siebie pokoju.
 11. Za grupy zorganizowane odpowiedzialny jest opiekun.
 12. Z zastrzeżeniem pkt 13 i 14 schronisko jest czynne od piątku od godz. 21 do niedzieli do godz. 12, a w czasie ferii zimowych w woj. śląskim oraz w lipcu i w sierpniu non-stop
 13. Schronisko jest niedostępne dla turystów w Święta Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowy Rok, Wielkanoc oraz trzeci weekend września.
 14. Ewentualne terminy (poza wymienionymi w pkt. 13), kiedy schronisko jest niedostępne dla turystów, będą ogłoszone z czternastodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej schroniska (danielka.com.pl). Jednocześnie Stowarzyszenie „Chałupa Chemików” rezerwuje sobie prawo zamknięcia schroniska i ogłoszenia tego w terminie krótszym niż 14 dni w sytuacjach nagłych związanych z awarią infrastruktury (np. brak wody, prądu itp.) bądź innych niezależnych od Stowarzyszenia.
 15. Schronisko oferuje jedynie miejsca noclegowe, w szczególności nie organizuje wypoczynku dzieci i młodzieży w rozumieniu odpowiednich ustaw i rozporządzeń MEN.

Ujsoły 19.02.2019
Zarząd Stowarzyszenia „Chałupa Chemików”

* To jest Geriatron