You are currently viewing X Jubileuszowy Rajd Beanów Weteranów

X Jubileuszowy Rajd Beanów Weteranów

Szanowni Uczestnicy RBW
Z uwagi na zaistniałą sytuację, X Jubileuszowy Rajd Beanów Weteranów wyruszy w bliżej nieokreślonej, mamy nadzieję niedalekiej przyszłości.
O terminie poinformujemy.
🙁