Regulamin

Właścicielem schroniska „Chałupa Chemików” jest Stowarzyszenie „Chałupa Chemików”. Na terenie Chałupy należy stosować się do wszelkich porządkowych poleceń Obsługi. Niestosowanie się do zaleceń Obsługi może skutkować usunięciem ze schroniska.Osoby przebywające…

Czytaj dalejRegulamin